12 de marzo de 2009

FORUM DE MOVIMENTS SOCIALS

Aquest cap de setmana 27 companys i companyes de tot el País València hem participat al Fòrum de Moviments Socials que JSE ha organitzat a Barcelona.

Els nostres companys han participat de forma activa a les 6 taules de debat que s’han realitzat durant el cap de setmana, les conclusions de les mateixes marcaran les propostes polítiques de JSE i per tant de JSPV per als pròxims anys.

El conjunt de propostes que es recolleixen en el que s’ha anomenat “Estratègia de Barcelona 2020” estan englobades dintre dels sis grans eixos ideològics que han emmarcat el debat del I Fòrum de Moviments socials: Educació i innovació, emancipació, compromís global i desenvolupament sostenible, igualtat, diversitat i ciutadania, i nous drets i llibertats.


Aquest cap de setmana 27 companys i companyes de tot el País València hem participat al Fòrum de Moviments Socials que JSE ha organitzat a Barcelona.

Els nostres companys han participat de forma activa a les 6 taules de debat que s’han realitzat durant el cap de setmana, les conclusions de les mateixes marcaran les propostes polítiques de JSE i per tant de JSPV per als pròxims anys.

El conjunt de propostes que es recolleixen en el que s’ha anomenat “Estratègia de Barcelona 2020” estan englobades dintre dels sis grans eixos ideològics que han emmarcat el debat del I Fòrum de Moviments socials: Educació i innovació, emancipació, compromís global i desenvolupament sostenible, igualtat, diversitat i ciutadania, i nous drets i llibertats.

Educació i innovació

Segons els joves socialistes només en les societats en les quals els ciutadans gaudeixen d'una educació plena, d'una formació acadèmica i professional integradora i de qualitat es pot assolir l'emancipació dels éssers humans.

Per això es comprometen a treballar perquè la inversió en innovació, educació i investigació arribi al 2% en l'any 2020, i que l'educació de 0 a 3 anys sigui pública en aquesta mateixa data. A més, es marquen com objectiu aconseguir que en deu anys el 50% dels estudiants rebin una beca, i es comprometen a treballar perquè, en el curt termini, almenys el 80% dels ciutadans obtinguin un títol acadèmic intervinc reduint el fracàs escolar.

Emancipació

Per als joves socialistes aconseguir l'emancipació és assolir l'autonomia personal, i per això consideren imprescindible enllaçar formació, ocupació i habitatge com parts inseparables d'un projecte de vida que ha de contemplar els nous models de família.

Ambdues organitzacions proposen que en els pròxims anys s'incrementi progressivament el Salari Mínim Interprofessional (SMI) dels treballadors fins a arribar als 1.000 euros, i la modificació de la legislació per a reservar la utilització de les beques en empreses a persones en procés de formació acadèmica, delimitant així la frontera entre els contractes de formació i els contractes de pràctiques.

A més, consideren necessari prioritzar l'emancipació de dones, joves i immigrants, com col•lectius més febles, i reivindiquen que s'estableixi una relació més estreta entre formació i ocupació, que s'atalli el fracàs escolar, i que es doni prestigi de la Formació Professional.

Compromís global i desenvolupament sostenible

En l'àmbit mediambiental, els joves socialistes aposten per un canvi en el model energètic que impliqui l'increment de l'ús de les energies renovables, el tancament progressiu de les centrals nuclears, començant per Garoña, i el desenvolupament d'una cultura social que prengui consciència de l'escassesa de determinats recursos planetaris, a través de la formació en un consum responsable.

Quant a la lluita contra les desigualtats en el món, Joves Socialistes reivindiquem que en 2020 es destini el 1% del Renda Nacional Bruta a l'ajuda al desenvolupament, i es comprometen que els projectes de cooperació internacional estiguin enfocats a la consecució d'un nou model de societat basat en l'equitat de gènere, i l'aplicació dels Drets Humans.

Igualtat

Per a ambdues organitzacions, la igualtat ha de seguir sent l'eix de les polítiques socialistes, i estableixen la necessitat de col•laborar amb els moviments socials per a implantar una igual llibertat com garantia enfront de la submissió i la dominació a la qual es veuen sotmeses dia a dia milers de persones.

Per això estableixen el seu compromís de treballar per a acabar amb la doble discriminació que pateixen les dones joves en l'àmbit formatiu, laboral i social, com dones i com joves, i la necessitat de garantir un millor accés dels joves als recursos relacionats amb la seva salut sexual i reproductiva.

Diversitat i ciutadania.

Per als joves socialistes l'enteniment i el mestissatge són els nutrients d'una democràcia sòlida i amb perspectiva de futur, i per això es comprometen a fomentar un aprofundiment en l'aspecte participatiu de la democràcia, donant cabuda a l'expressió de les diverses realitats ciutadanes.

Conclouen que han de fer de la convivència en la diversitat un element distintiu de l'esquerra política i social, i consideren fonamental realitzar una labor de sensibilització social i d'educació inclusiva que tingui en consideració les realitats de col•lectius històricament marginats.

Demanen que es reconegui el dret al vot de les persones immigrants, i es comprometen a realitzar polítiques que abastin la protecció social i econòmica de les persones discapacitades, i a treballar pel compliment d'una igualtat real més enllà de les lleis.

Nous drets i llibertats

En l'àmbit dels drets i llibertats, ambdues organitzacions demanen el reconeixement del dret al vot a partir dels 16 anys.

A més, consideren necessari desenvolupar un nou Dret Penal acord a les noves llibertats, que eviti populismes, reivindiquen el dret a una mort digna, com expressió última de la lliure consciència del ser humà, i mostren la seva oposició a la cadena perpètua.

Finalment, els Joves Socialistes considerem necessari elaborar una Llei de Llibertat Religiosa que garanteixi el dret a creure, a no creure, a practicar o no una religió o a canviar de creences, separant definitivament a les confessions religioses dels poders i serveis públics, especialment la catòlica, i reclamen la implantació d'una renda bàsica de ciutadania, individual i incondicional, amidada de manera acord al llindar de pobresa, en el marc d'una economia de consum.
(nota prensa JSPV)

0 comentarios :

Publicar un comentario

No serán admitidos comentarios ofensivos. Puedes opinar con libertad, pero sin faltar al respeto.